parkovanie

Parkovanie v Galérii MLYNY
pondelok - piatok
prvé tri hodiny za 24 hodín zdarma
každá ďalšia začatá hodina: 2,- EUR
parkovanie od 18.00h do 24.00h zdarma
 
víkendy, štátne sviatky
parkovanie zdarma
 
Prevádzka parkovacieho systému
• Pri oboch vjazdoch do Galérie MLYNY, z ul. ČSA a z ul. Chalúpkovej sú umiestnené závory. Zastavte s vozidlom pred závorou, z kabíny svojho auta si stlačením tlačidla na parkovacom stojane zoberte parkovací lístok. 
• Po zdvihnutí závory prejdite vjazdom a zaparkujte na voľnom parkovacom mieste.
• Parkovací lístok si zoberte so sebou a starostlivo uschovajte. V prípade jeho straty alebo poškodenia je výška pokuty 40,- EUR. 
• Pri odchode z nákupných pasáží si vždy skontrolujte parkovací lístok v jednej zo šiestich automatických pokladní rozmiestnených pri východoch na jednotlivých podlažiach. Pokiaľ ste prekročili 3 hodiny parkovania zdarma uhraďte parkovné v automatickej pokladni. (Umiestnenie automatických pokladní je popísané nižšie.) 
• Po označení parkovacieho lístka v automatickej pokladni si vezmite váš lístok, budete ho nevyhnutne potrebovať pri výjazde. 
• Od uhradenia/označenia parkovacieho lístka v automatickej pokladní máte 15 minút na opustenie parkoviska. Po uplynutí 15 minút váš parkovací lístok stratí platnosť a za vydanie náhradného lístka je pokuta vo výške 40,- EUR. 
• Po označení lístka/uhradení parkovného v automatickej pokladni sa pri výjazde z parkoviska  závora automaticky otvorí podľa ŠPZ. Ak sa vám závora otvorí, nevkladajte parkovací lístok do parkovacieho stojana, ale opustite parkovisko.
• V prípade, ak vám systém nevie prečítať ŠPZ a závora sa automaticky neotvorí, vložte parkovací lístok predtým označený v automatickej pokladni do parkovacieho stojanu pri závore, počkajte na inštrukciu, ktorá sa zobrazí na displeji. Parkovací stojan lístky nevracia. Po zdvihnutí závory opustite parkovisko. 
• V prípade, ak zabudnete označiť parkovací lístok a zaplatiť parkovné v automatickej pokladni, závora vás nepustí z parkoviska.
 
Automatické pokladne
• Na označenie parkovacích lístkov a zaplatenie parkovania slúžia automatické pokladne, ktoré vás po vložení parkovacieho lístka oboznámia s výškou parkovného. 
• Ak budete parkovať v pracovné dni kratšie ako tri hodiny  za 24 hodín alebo v čase od 18.00h do 24.00h, automatická pokladňa vám označí parkovací lístok a bez úhrady vám ho vráti späť a transakciu ukončí. 
• Ak budete parkovať v pracovné dni dlhšie ako tri hodiny za 24 hodín automatická pokladňa vám oznámi výšku parkovného, ktoré môžete zaplatiť mincami v nominálnej hodnote 0,50 , 1 a 2 EUR alebo papierovými bankovkami v hodnote 5, 10 a 20 EUR. Automatická pokladňa vám vydá v minciach. 
• Zoberte si váš výdavok a parkovací lístok. Následne máte k dispozícii 15 minút na opustenie parkoviska. 
• Pri výjazde sa vám automaticky otvorí závora podľa ŠPZ, pokiaľ nevie systém načítať ŠPZ, vložte parkovací lístok do parkovacieho stojanu pri závore. 
• V prípade, že vznikne vážny problém s automatickou pokladňou, je možné v takýchto situáciách zaplatiť parkovné v pokladni na infopulte na prízemí, zobrať si parkovací lístok a postupovať rovnako ako pri platbe v automatickej pokladni. Pokladňu na infopulte je možné využiť na platbu len v prípade porúch automatických pokladní. 
 
Umiestnenie automatických pokladní nájdete TU
 
Dôležité informácie
• V prípade straty parkovacieho lístka, alebo pri akýchkoľvek iných otázkach navštívte infopult Galérie MLYNY, kde vám s ochotou poradia.
• V prípade problémov so zdvihnutím závory, alebo iných problémoch pri vjazde alebo pri výjazde, oznámte váš problém obsluhe prostredníctvom komunikátora na parkovacom stojane pri závore. Postupujte podľa inštrukcií uvedených na automate.
• V prípade problémov s úhradou parkovného v automatickej pokladni môžete požiadať o pomoc obsluhu prostredníctvom komunikátora v automatickej pokladni. Postupujte podľa inštrukcií uvedených na pokladni.
• V prípade straty parkovacieho lístka, poškodenia parkovacieho lístka tak, že automatická pokladňa alebo parkovací stojan nebudú môcť čítať údaje z parkovacieho lístka ako aj v prípade, že sa váš parkovací lístok stane neplatným z dôvodu prekročenia času určeného na opustenie parkoviska po označení parkovacieho lístka v automatickej pokladni zaplatíte pokutu 40,- EUR. Stratu parkovacieho lístka oznámte na infopulte, kde vám dajú informácie o ďalšom postupe alebo pokutu za stratu parkovacieho lístka uhraďte priamo v automatickej pokladni 40,- EUR, automatická pokladňa vám následne vydá náhradný parkovací lístok, s ktorým máte 15 minút na opustenie parkoviska.
• Po označení parkovacieho lístka a zaplatení parkovného v automatickej pokladni máte k dispozícii 15 minút zdarma na opustenie parkoviska.
• Nezabudnite si označiť parkovací lístok a zaplatiť parkovné v automatických pokladniach hneď pri odchode z obchodných pasáží, pri výjazdoch sa automatické pokladne nenachádzajú.
 
Pre pohodlné parkovanie využite parkovanie na streche Galérie MLYNY. Použite vjazd z ul. ČSA.
 
kliknite pre zväčšenie na mapu

kalendár podujatí

Mám záujem dostávať informácie o akciách a podujatiach v Galérii MLYNY Nitra