Čo hľadáte
Ak ste nenašli čo hľadáte kontaktujte nás
50. výročie ZSF
SPÄŤ NA ZOZNAM NOVINIEK

50. výročie ZSF


Pri príležitosti 50. výročia ZSF klub filatelistov v Nitre pripravil inauguráciu poštovej známky vydanú Slovenskou poštou a. s. spojenú s výstavou „Známkových krajín sveta“, slávnostným vyhlásením výsledkov Ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku roka 2018 a autogramiádou autorov.

Slovo filatelia, vo francúzskej podobe „philatélie“, prvýkrát použil Georges Herpin v časopise Le Collectionneur de Timbres - Postes 15. novembra 1864. Slovo filatelia sa skladá z gréckeho phil(o) – mať rád a atéleia – oslobodené od poplatku (pretože poštová známka indikuje predplatenie poštovného). Filatelia ako zberateľská záľuba začala prenikať na Slovensko koncom 19. storočia. Z tohto obdobia poznáme len filatelistov jednotlivcov. Prvá spoločnosť „Známkový spolok ALBUM“ vznikla 30. marca 1895 v Kremnici zásluhou kremnického mestského archivára Pavla Križku. Po ukončení 1. svetovej vojny, začiatkom dvadsiatych rokov 20. storočia,  sa začali tvoriť základy československej organizovanej filatelie. Prvá súťažná slovenská filatelistická výstava sa uskutočnila v Trenčíne 27. mája až 3. júna 1928 pod záštitou Zväzu československých filatelistických spolkov. 

Dňa 17. mája 1969 sa na Sliači konal národný zjazd slovenských filatelistov, ktorý ustanovil Zväz slovenských filatelistov (ZSF) so sídlom v Bratislave a schválil Stanovy ZSF ako aj vstup do Federácie československých filatelistov. Pred ustanovením ZSF členská základňa registrovala 152 klubov s 4102 členmi a 17 krúžkov mladých filatelistov s 182 mládežníkmi. Počas ďalších dvadsiatich rokov členská základňa narastala a od roku 1993 po vzniku samostatnej Slovenskej republiky postupne klesla na dnešných 59 klubov filatelistov s 947 členmi a 12 krúžkov mladých filatelistov s 129 mládežníkmi. 

Počas päťdesiatich rokov členovia ZSF zorganizovali 184 súťažných filatelistických výstav na Slovensku. Svojimi filatelistickými exponátmi sa zúčastňujú aj na medzinárodných a svetových filatelistických výstavách. ZSF je zakladajúcim členom Federácie európskych filatelistických združení FEPA a Medzinárodnej filatelistickej federácie FIP.