Parkovanie v OC Mlyny Nitra

   • 1. zóna parkovania t. j. podzemná garáž a parkovací dom okrem strechy - Pracovné dni

    • prvé 2 hodiny za kalendárny deň zdarma

    • každá ďalšia začatá hodina 2,00 €

    • tretia hodina 0,50 €

    1. zóna parkovania t. j. podzemná garáž a parkovací dom okrem strechy - Víkendy a sviatky

    • prvé 4 hodiny za kalendárny deň zdarma

    • každá ďalšia začatá hodina 2,00 €

    • ďalšie 2 hodiny 0,50 €

    2. zóna parkovania t. j. strecha na parkovacom dome - Pracovné dni

    • prvé 2 hodiny za kalendárny deň zdarma

    • viac ako 3 hodiny 3 €/deň

    • tretia hodina 0,50 €

    2. zóna parkovania t. j. strecha na parkovacom dome - Víkendy a sviatky

    • prvé 4 hodiny za kalendárny deň zdarma

    • viac ako 6 hodín 3 €/deň

    • ďalšie 2 hodiny 0,50 €

    V prípade straty lístka zaplatí vodič za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 3 eurá pri vydaní na infopulte - len v čase medzi 9.00 - 21.00 h, ak systém eviduje ŠPZ vozidla a za vydanie duplikátu parkovacieho lístka sumu 20 eur v prípade, ak systém neeviduje ŠPZ vozidla a v prípade vydania duplikátu parkovacieho lístka v automatickej pokladni - nonstop.

    Mapa_strecha_web2019.jpg

   • Prevádzkový poriadok parkoviska v OC Mlyny

   • Cenník parkovania OC Mlyny Nitra